Top
 

Om oss

Värdeskapande partner inom tempererad logistik.

Forward as one

Tempcon är en koncern specialiserad på temperaturkontrollerad logistik. Koncernen utgörs av en grupp entreprenörsdrivna bolag som alla delar en gemensam vision; att skapa värde för kunden genom säkra, klimatneutrala logistiklösningar för en hållbar framtid.

Tillsammans skapar vi ett unikt kunderbjudande och stärker vår förmåga att skapa ökat värde för våra kunder. 

Koncernen bildades 2016 och består idag av de helägda dotterbolagen Tommy Nordbergh Åkeri, PG Lots, Klimat-transport & Logistik, Claessons Transport samt PL Fraktservice. Gemensamt för dotterbolagen är också att samtliga har starka varumärken och ledande positioner i sina respektive geografiska marknader och segment. Tempcon Group ägs av dotterbolagens grundare och företagsledningar tillsammans med investeringsfonden Accent Equity, som är majoritetsägare. 

Genom att samlas under ett gemensamt ägande utökas dotterbolagens geografisk täckning och tjänsteutbud, samtidigt som den lokala närvaron, det egna varumärket och befintliga relationer till kunder och medarbetare bibehålls och utvecklas.

Våra bolag i Tempcon Group
Tempconkoncernen utgörs av en grupp innovativa och entreprenörsdrivna företag som är specialister på temperaturkontrollerad logistik och obrutna kylkedjor.

Tempcons historia

Första byggstenen läggs

I augusti 2016 förvärvas Tommy Nordbergh Åkeri i Hjärnarp som blir helägt dotterbolag. I samband med förvärvet blir Stefan Nordbergh, Jonas Råstedt och tidigare styrelseledamöter delägare i Tempcon-koncernens moderbolag.

Utökar den geografiska närvaron med nytt förvärv

I mars 2018 förvärvas PG Lots i Linköping. Genom förvärvet får Tempcon starkt fäste i Östergötland samt adderar chaufförsbemanning till verksamheten. Därigenom utökas koncernens geografiska närvaro och serviceerbjudandet utvecklas. Förvärvet innebär också kyl- och frysterminaler på en strategiskt viktig plats. Genom transaktionen blir PG Lots helägt dotterbolag samtidigt som de tidigare ägarna, Patrik Appelskog och Göran Olofsson blir delägare i Tempcon.

Förvärv stärker kunderbjudandet ytterligare

I maj 2018 förvärvas Klimat-transport & Logistik i Helsingborg och blir ett helägt dotterbolag inom koncernen. Genom förvärvet kompletteras Tempcons kunderbjudande med kyl- och fryslagringstjänster. Mats och Marcus Söderström, sönerna till bolagets grundare Lennart Söderström, blir i samband med transaktionen delägare i Tempcon-koncernens moderbolag.

Claesson Transport i Ljungby blir en del av Tempcon

I maj 2018 blir Claessons Transport i Ljungby ett helägt dotterbolag genom förvärv. Utöver att förstärka närvaron i Småland adderas också terminalverksamhet i ett strategiskt läge. I samband med affären blir familjen Claesson delägare i koncernens moderbolag.